• انجمن اسپوکس ایران از استانهای وشهرستانها نماینده فعال میپذیرد
  • استان گلستان "گرگان "میزبان مسابقات اسپــوکس قهرمانی کشور " انتخابـی تیم ملـی " 24~26 مرداد 1396
  • کلیه مربیان رشته های مختلف ورزشی میتوانند در کنار ورزش تخصصی خود، در ورزش اســپوکس نیز فعالیت نمایند

مدیران ستادی

فرنام پوروحدانی

رئیس کمیته مسابقات
09112388815
games@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
0
-
سجاد هاشم پور پاشاکـی

رئیس کمیته فنـی
09114303016
tc@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
0
گیلان
محمد قـربانی

رئیس کمیته داوران
09138304912
referee@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
013
اصفهان