• انجمن اسپوکس ایران از استانهای وشهرستانها نماینده فعال میپذیرد
  • تهـران میزبان مسابقات اسپــوکس قهرمانی کشور " انتخابـی تیم ملـی" اردیبهشت 1397
  • کلیه مربیان رشته های مختلف ورزشی میتوانند در کنار ورزش تخصصی خود، در ورزش اســپوکس نیز فعالیت نمایند

نمایندگان استان ها

محمد قـربانی

رئیس کمیته اسپـوکس استان اصفهان

09138304912
esfahan@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
013
اصفهان
منوچهـر محسنی

رئیس کمیته اسپـوکس استان گیلان


09111314327
info@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
01333750305
رشت...
شاهین سلطانپـور

رئیس کمیته اسپـوکس استان تهـران
09122191971
tehran@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
0000000
تهران...
پیمان فـرد کرمانشاهی

سرپرست کمیته اسپـوکس استان فـارس

09173139390
info@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
09173139390
شیراز...
محمد خانتبار

سرپرست کمیته اسپـوکس استان مـازندان

09117130233
mazan@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
09117130233
مازندران - ساری
فـرهاد روستازاده

سرپرست کمیته اسپـوکس استان قـزوین

09192821436
info@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
09192821436
قزوین

ارسلان چولکی


سرپرست کمیته اسپـوکس استان ایـلام

09183433246
ilam@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
0
ایلام - دانشگاه آزاد اسلامی

سپیده عالمـی


سرپرست کمیته اسپـوکس استان یـزد

09130730760
yazd@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
9130730760
یــزد
فاطمه مـزروعـی

سرپرست کمیته اسپـوکس استان گلستان

09192118295
golestan@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
09017369115
گلستان - گرگان

حسین رحمانی اصل


سرپرست کمیته اسپـوکس استان خوزستان

09166909498
khozstan@hapkido.ir
www.spoqcs.ir
09166909498
خوزستان..
شهـرام محسن زاده

سرپرست کمیته اسپـوکس استان اردبیل

09196853165
ardabilspoqcs@gmail.com
www.spoqcs.ir
سعیـد رنجبر پرنیاء

سرپرست کمیته اسپـوکس استان آذربایجان شرقی

09147852117
tabrizspoqcs@gmail.com
www.spoqcs.ir
حسن برزگر

سرپرست کمیته اسپـوکس استان کهکیلویه و بویر احمد

09171412293
isa@gmail.com
www.spoqcs.ir
حسین علیزاده

سرپرست کمیته اسپـوکس استان خراسان جنوبی

09159611339
kj@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
09159611339
خراسان جنوبی-استادیوم آزادی
هیات انجمنهای ورزشی استان بوشهر

سرپرست کمیته اسپـوکس استان بوشهـر

09192118295
boshher@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
0
بوشهر