• انجمن اسپوکس ایران از استانهای وشهرستانها نماینده فعال میپذیرد
  • استان گلستان "گرگان "میزبان مسابقات اسپــوکس قهرمانی کشور " انتخابـی تیم ملـی " 24~26 مرداد 1396
  • کلیه مربیان رشته های مختلف ورزشی میتوانند در کنار ورزش تخصصی خود، در ورزش اســپوکس نیز فعالیت نمایند

نمایندگان استان ها

محمد قـربانی

رئیس کمیته اسپـوکس استان اصفهان

09138304912
esfahan@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
013
اصفهان
منوچهـر محسنی

رئیس کمیته اسپـوکس استان گیلان


09111314327
info@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
01333750305
رشت...
شاهین سلطانپـور

رئیس کمیته اسپـوکس استان تهـران
09122191971
tehran@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
0000000
تهران...
محمد خانتبار

سرپرست کمیته اسپـوکس استان مـازندان

09117130233
mazan@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
09117130233
مازندران - ساری
فـرهاد روستازاده

سرپرست کمیته اسپـوکس استان قـزوین

09192821436
info@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
09192821436
قزوین

ارسلان چولکی


سرپرست کمیته اسپـوکس استان ایـلام

09183433246
ilam@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
0
ایلام - دانشگاه آزاد اسلامی

سپیده عالمـی


سرپرست کمیته اسپـوکس استان یـزد

09130730760
yazd@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
9130730760
یــزد
فاطمه مـزروعـی

سرپرست کمیته اسپـوکس استان گلستان

09192118295
golestan@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
09017369115
گلستان - گرگان

ساسان زکی پور


سرپرست کمیته اسپـوکس استان خوزستان

0.
khozstan@hapkido.ir
www.spoqcs.ir
0
خوزستان..
شهـرام محسن زاده

سرپرست کمیته اسپـوکس استان اردبیل

09196853165
ardabilspoqcs@gmail.com
www.spoqcs.ir
سعیـد رنجبر پرنیاء

سرپرست کمیته اسپـوکس استان آذربایجان شرقی

09147852117
tabrizspoqcs@gmail.com
www.spoqcs.ir
مجید شمسایی

سرپرست کمیته اسپـوکس استان خراسان جنوبی

09135380850
kj@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
0
خراسان جنوبی
هیات انجمنهای ورزشی استان بوشهر

سرپرست کمیته اسپـوکس استان بوشهـر

09192118295
boshher@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
0
بوشهر
زهرا شاکری

سرپرست کمیته اسپـوکس استان کهگیلویه و بویر احمد
09171412293
info@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
علی رحیمی

سرپرست کمیته اسپـوکس استان خراسان شمالی
09395841900
info@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir