• انجمن اسپوکس ایران از استانهای وشهرستانها نماینده فعال میپذیرد
  • اساتید هنرهای رزمی میتوانند در کنار سبک ورزشی خود در ورزش اسپوکس نیز فعالیت نمایند

هیات رئیسه

محمدرضا هاشم پور پاشاکی
09123176653
info@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
09123176653
تهران - خ ولیعصر (عج) بالاتر از باغ فردوس- کوچه کاشانچی-ساختمان گلبرگ پلاک 1/20
سید مصطفی قوامـی
09111313483
info@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
01333822555
گیلان - رشت
09111314327
gilan@spoqcs.ir
www.spoqcs.ir
09111314327
رشت-بلوارخرمشهر-دفتر انجمن اسپوکس