• انجمن اسپوکس ایران از استانهای وشهرستانها نماینده فعال میپذیرد
  • تهـران میزبان مسابقات اسپــوکس قهرمانی کشور " انتخابـی تیم ملـی" اردیبهشت 1397
  • کلیه مربیان رشته های مختلف ورزشی میتوانند در کنار ورزش تخصصی خود، در ورزش اســپوکس نیز فعالیت نمایند

کارگاه آموزشی

تاریخ ارسال : 1396/12/08     زمان ارسال: 18:20:27 تعداد بازدید: 335

اولین دوره کارگاه آموزشـی گام 2 و 3 اسپوکس در تاریخ 24الی 25 اردیبهشت 1397 در اصفهان برگزار میگردد

کارگاه آموزشی
تلگرام انجمن 09027553774