• انجمن اسپوکس ایران از استانهای وشهرستانها نماینده فعال میپذیرد
  • استان گلستان "گرگان "میزبان مسابقات اسپــوکس قهرمانی کشور " انتخابـی تیم ملـی " 24~26 مرداد 1396
  • کلیه مربیان رشته های مختلف ورزشی میتوانند در کنار ورزش تخصصی خود، در ورزش اســپوکس نیز فعالیت نمایند

کارگاه آموزشی

تاریخ ارسال : 1397/04/10     زمان ارسال: 00:46:01 تعداد بازدید: 670

اولین دوره کارگاه آموزشـی گام 2 و 3 اسپوکس در تاریخ 20الی 22 تیر 1397 در اصفهان برگزار میگردد

کارگاه آموزشی