• انجمن اسپوکس ایران از استانهای وشهرستانها نماینده فعال میپذیرد
  • اساتید هنرهای رزمی میتوانند در کنار سبک ورزشی خود در ورزش اسپوکس نیز فعالیت نمایند

آیین نامه فنی و ارتقاء درجه

تاریخ ارسال : 1395/08/21     زمان ارسال: 02:52:48 تعداد بازدید: 310

آیین نامه فنی و ارتقاء درجه


برای اطلاع از قوانین مسابقات ورزش اسپوکس  فایل pdf ضمیه را جهت دانلود کلید کنید