محمدرضا درودی کرسی کمیته روابط عمومی انجمن اسپوکس را ازآن خود کرد

تاریخ ارسال : 1395/10/08     زمان ارسال: 00:41:54 تعداد بازدید: 472

طی حکمی از طرف ریاست انجمن اسپوکس محمدرضا درودی بعنوان مسئول روابط عمومی انجمن منصوب و مشغول به کار شد.

محمدرضا درودی کرسی کمیته روابط عمومی انجمن اسپوکس را ازآن خود کرد
‌بنا به پیشنهاد هیات رئیسه انجمن اسپوکس محمدرضا درودی طی ابلاغ از طرف محمدرضا هاشم پور ریاست "انجمن اسپوکس" بعنوان سرپرست کمیته روابط عمومی انجمن منصوب و مشغول به کار شد. 
لازم به ذکر است محمدرضا درودی کارشناس زبان ادبیات فارسی و تهیه کننده و کارمند صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران میباشد.
نامبرده از مربیان و داوران رسمی ورزش کشور نیز میباشد.
محمدرضا درودی  در پست روابط عمومی هیاتهای مختلف ورزشی نیز مسئولیتهای داشته است.