طرح استعدایابی و کلاس توجیهی اسپوکس بانوان در قزوین

تاریخ ارسال : 1397/03/05     زمان ارسال: 12:53:45 تعداد بازدید: 152

به همت هیات انجمنهای ورزشی استان قزوین و کمیته اسپوکس این استان، طرح استعدایابی و کلاس توجیهی اسپوکس برای بانوان در قزوین برگزار شد.

طرح استعدایابی و کلاس توجیهی اسپوکس بانوان در قزوین

به همت هیات انجمنهای ورزشی استان قزوین و کمیته اسپوکس این استان، طرح استعدایابی و کلاس توجیهی اسپوکس برای بانوان در قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن اسپوکس کشور،این دوره آموزشی در مراکز عمومی قزوین و با نظارت خانم "محیط آبادی" نایب رییس بانوان هیات انجمنهای ورزشی استان قزوین برگزار شد.