سرپرست کمیته اسپوکس استان آذربایجان شرقی منصوب شد

تاریخ ارسال : 1397/02/08     زمان ارسال: 09:51:59 تعداد بازدید: 231

بنابر پیشنهاد هیات انجمنهای ورزشی استان آذربایجان شرقی و با حکم "محمدرضا هاشم پور پاشاکی" رییس انجمن اسپوکس کشور سرپرست کمیته اسپوکس این استان منصوب شد.

سرپرست کمیته اسپوکس استان آذربایجان شرقی منصوب شد

بنابر پیشنهاد هیات انجمنهای ورزشی استان آذربایجان شرقی و با حکم "محمدرضا هاشم پور پاشاکی" رییس انجمن اسپوکس کشور سرپرست کمیته اسپوکس این استان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن اسپوکس کشور،بر این اساس "سعید رنجبر" به عنوان سرپرست کمیته اسپوکس استان آذربایجان شرقی منصوب و معرفی شد.