برگزاری کلاس آموزشی اسپوکس ویژه مهاجرین افغانی در شهر ری

تاریخ ارسال : 1396/10/03     زمان ارسال: 15:38:11 تعداد بازدید: 368

به دعوت اتحادیه فرهنگی ورزشی افغانیان مقیم ایران، یکدوره کلاس توجیهی آشنایی با ورزش اسپوکس و آموزش اولین گام اسپوکس "آکیناکه" توسط مدرسین انجمن اسپوکس در استان تهران و در شهر ری برگزار گردید.

برگزاری کلاس آموزشی اسپوکس ویژه مهاجرین افغانی در شهر ری
این کلاس آموزشی در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد.
لازم به ذکر است "مصطفی سخی زاده" دبیر اتحادیه فرهنگی ورزشی مهاجرین افغانی مقیم ایران در حال حاضر سرپرستی کمیته اسپوکس مهاجرین را عهده دار است.