برگزاری کارگاه آموزشی مربیگری و داوری اسپوکس در استان فارس

تاریخ ارسال : 1397/12/12     زمان ارسال: 10:38:27 تعداد بازدید: 90

با برگزاری اولین دوره کارگاه آموزشی مربیگری و داوری اسپوکس استان فارس بعنوان آخرین رویداد ورزشی سال جاری ،پرونده عملیاتی تقویم ورزشی انجمن اسپوکس در سال ۱۳۹۷ بسته شد.

برگزاری کارگاه آموزشی مربیگری و داوری اسپوکس در استان فارس

با برگزاری اولین دوره کارگاه آموزشی مربیگری و داوری اسپوکس استان فارس بعنوان آخرین رویداد ورزشی سال جاری ،پرونده عملیاتی تقویم ورزشی  انجمن اسپوکس  در سال ۱۳۹۷ بسته شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن اسپوکس کشور، اولین دوره کارگاه آموزشی مربیگری و داوری  اسپوکس استان فارس با مجوز فدراسیون و هماهنگی هیات انجمنهای ورزشی و کمیته اسپوکس استان فارس ازتاریخ ۹ الی ۱۰ اسفند  در شهر شیراز برگزار گردید و ۲۳ مربی ورزشی اسپوکس به کادر مربیگری کمیته اسپوکس استان فارس پیوستند.

این دوره آموزشی با تدریس محمدرضا هاشم پور پاشاکی رییس انجمن اسپوکس کشور و بنیانگذار این رشته برگزار شد.