برگزاری جلسه راهبردی کمیته اسپوکس استان خوزستان

تاریخ ارسال : 1397/07/08     زمان ارسال: 15:44:08 تعداد بازدید: 147

جلسه راهبردی کمیته اسپوکس استان خوزستان به میزبانی شهرستان مسجدسلیمان وباحضور اعضای این کمیته و کادر اجرایی برگزار گردید.

برگزاری جلسه راهبردی کمیته اسپوکس استان خوزستان

جلسه راهبردی کمیته اسپوکس استان خوزستان به میزبانی شهرستان مسجدسلیمان وباحضور اعضای این کمیته و کادر اجرایی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی انجمن اسپوکس کشور، برگزاری کارگاه های آموزشی مربیگری و داوری گام یک ویژه بانوان و آقایان ، برگزاری مسابقات آقایان و بانوان در تمامی رده ها ، فعال کردن کمیته های استعداد یابی در بخش نوجوانان و جوانان، ثبت کلیه هنرجویان این رشته در اتوماسیون کشوری ، توسعه این رشته در بین دیگر شهرستانها ، برگزاری مسابقات داخلی در شهرستانها از مهمترین مواردی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان این جلسه "ساسان زکی پور" سرپرست کمیته اسپوکس استان خوزستان ضمن تقدیر و تشکر از هیات انجمن های ورزشی استان خوزستان و همکاری همه جانبه کمیته اسپوکس شهرستانها در سخنانی افزود: قصد داریم در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ تعداد شهرستانهای فعال به این رشته را به ۱۰ الی ۱۲ کمیته برسانیم و کارگاه های آموزشی مربیگری و داوری این رشته را در جهت توسعه این رشته مهیج و مفرح و با برنامه ریزی مناسب انجام دهیم.