ایرانی ها صاحب سه کرسی در کنفدراسیون اسپوکس آسیا شدند

تاریخ ارسال : 1396/06/30     زمان ارسال: 14:15:02 تعداد بازدید: 463

به گزارش روابط عمومی انجمن اسپوکس ایران ; اولین مجمع انتخاباتی ورزش اسپـوکس قاره آسیا بر اساس برنامه راهبردی ترسیم شده و تقویم ورزشی انجمن اسپوکس ایران با مجوز شورای برون مرزی وزارت ورزش و هماهنگی کمیته ملی المپیک و فدراسیون انجمنهای ورزشی با حضور 18 کشور آسیایی و اروپایی به منظور تاسیس کنفدراسیون #اسپوکس آسیا برای توسعه قانونی ورزش اصیل و سنتی ایران زمین " اسپـتوکس " در سطح آسیا و مجامع بین المللی در تاریخ 16 شهریو 96 در استان گیلان ، منطقه آزاد انزلی برگزار شد. مجمع انتخاباتی #اسپوکس آسیا براساس

ایرانی ها صاحب سه کرسی در کنفدراسیون اسپوکس آسیا شدند