انتصاب مسئول کمیته مسابقات انجمن اسپوکس

تاریخ ارسال : 1397/04/21     زمان ارسال: 18:59:13 تعداد بازدید: 99

طی حکمی از سوی رییس انجمن اسپوکس ، فرنام پور وحدانی به عنوان مسئول کمیته مسابقات این رشته منصوب و مشغول بکار شد.

انتصاب مسئول کمیته مسابقات انجمن اسپوکس

طی حکمی از سوی رییس انجمن اسپوکس ، فرنام پور وحدانی به عنوان مسئول کمیته مسابقات این رشته منصوب و مشغول بکار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن اسپوکس کشور ، در این حکم " محمدرضا هاشم پور پوشاکی " نامبرده را به عنوان مسئول کمیته مسابقات انجمن اسپوکس ایران منصوب نمود.