انتصاب سرپرست کمیته اسپوکس استان گلستان

تاریخ ارسال : 1396/12/23     زمان ارسال: 13:51:09 تعداد بازدید: 303

به پیشنهاد هیات انجمنهای ورزشی استان گلستان و با ابلاغ "محمدرضا هاشم پور پاشاکی" رئیس انجمن اسپوکس کشور ، سرپرست اسپوکس این استان منصوب شد.

انتصاب سرپرست کمیته اسپوکس استان گلستان

به پیشنهاد هیات انجمنهای ورزشی استان گلستان و با ابلاغ "محمدرضا هاشم پور پاشاکی" رئیس انجمن اسپوکس کشور ، سرپرست اسپوکس این استان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن اسپوکس کشور، بر این اساس خانم "فاطمه مزروعی" بعنوان سرپرست کمیته اسپوکس استان گلستان منصوب و معرفی شد.