انتصاب سرپرست کمیته اسپوکس استان اردبیل

تاریخ ارسال : 1397/02/02     زمان ارسال: 11:46:15 تعداد بازدید: 181

بنابر پیشنهاد هیات انجمنهای ورزشی استان اردبیل و با حکم "محمدرضا هاشم پور پاشاکی" رییس انجمن اسپوکس کشور، سرپرست کمیته اسپوکس این استان منصوب شد.

انتصاب سرپرست کمیته اسپوکس استان اردبیل

بنابر پیشنهاد هیات انجمنهای ورزشی استان اردبیل و با حکم "محمدرضا هاشم پور پاشاکی" رییس انجمن اسپوکس کشور، سرپرست کمیته اسپوکس این استان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن اسپوکس کشور،بر این اساس "شهرام محسن زاده" به عنوان سرپرست کمیته اسپوکس استان اردبیل منصوب و معرفی شد.