افتتاح باشگاه اختصاصی اسپوکس بانوان در شهرستان تاکستان

تاریخ ارسال : 1397/04/12     زمان ارسال: 10:34:05 تعداد بازدید: 145

با افتتاح باشگاه اسپوکس بانوان در شهرستان تاکستان از توابع استان قزوین این ورزش به صورت اختصاصی برای بانوان علاقه مند آموزش داده می شود.

افتتاح باشگاه اختصاصی اسپوکس بانوان در شهرستان تاکستان

با افتتاح باشگاه اسپوکس بانوان در شهرستان تاکستان از توابع استان قزوین این ورزش به صورت اختصاصی برای بانوان علاقه مند آموزش داده می شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن اسپوکس کشور، مراسم افتتاحیه باشگاه "تن آرا" طی مراسمی با حضور خانم جلیلی مدیریت باشگاه، فرهاد روستا زاده پاشاکی مسئول کمیته اسپوکس استان قزوین، بهرامیان دبیر کمیته،خانم محیط آبادی نایب رییس بانوان هیات انجمنهای ورزشی استان قزوین،شش پری رییس هیات انجمنهای ورزشی تاکستان،خانم عمویی مسئول ورزش بانوان تاکستان،شهریار رحمانی مسئول هیات همگانی تاکستان،خانم صادقی مسئول اسپوکس بانوان شهرستان تاکستان و دیگر دست اندرکاران اداره ورزش و جوانان این منطقه نظیر کامران رحمانی و ایزدیان برگزار شد.

در این مراسم ضمن معرفی ورزش مهیج و پرتحرک اسپوکس برای حاضرین از زحمات خانم جلیلی و دیگر دست اندرکاران ورزش استان قزوین در جهت راه اندازی باشگاه تن آرا تقدیر شد.