اصفهان میزبان کارگاه آموزشی اسپوکس

تاریخ ارسال : 1397/03/30     زمان ارسال: 13:00:08 تعداد بازدید: 120

از سوی انجمن اسپوکس کشور و با هماهنگی هیات انجمنهای ورزشی و کمیته اسپوکس استان اصفهان یک دوره کارگاه آموزشی ویژه مسئولین کمیته فنی استانها برگزار خواهد شد.

اصفهان میزبان کارگاه آموزشی اسپوکس

از سوی انجمن اسپوکس کشور و با هماهنگی هیات انجمنهای ورزشی و کمیته اسپوکس استان اصفهان یک دوره کارگاه آموزشی ویژه مسئولین کمیته فنی استانها برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن اسپوکس کشور،این کارگاه آموزشی شامل گام 2 و 3 اسپوکس طی روزهای 20 تا 22 تیر و با تدریس استاد "محمدرضا هاشم پور پاشاکی" رییس انجمن اسپوکس کشور و بناینگذار این رشته در اصفهان برگزار می شود.