استقبال چشمگیر ازدوره مربیگری و داوری اسپوکس در تهران

تاریخ ارسال : 1396/11/29     زمان ارسال: 12:24:38 تعداد بازدید: 363

40 مربی زن و ۱۲ مربی مرد بعنوان خروجی اولین دوره کارگاه آموزشی مربیگری و داوری درجه ۳ استان تهران ثبت شد .

استقبال چشمگیر ازدوره مربیگری و داوری اسپوکس در تهران

40 مربی زن و ۱۲ مربی مرد بعنوان خروجی اولین دوره کارگاه آموزشی مربیگری و داوری درجه ۳ استان تهران ثبت شد .

به گزارش روابط عمومی انجمن اسپوکس کشور، دوره مذکور در دوبخش تئوری در "سرای محله دارآباد" و  بخش کارگاهی وعملی در "مجموعه ورزشی نیاوران ۳" برگزار گردید و با استقبال چشمگیر علاقه مندان روبرو شد.

"محمدرضا هاشم پور پاشاکی " بنیانگذار و رئیس انجمن اسپوکس کشور به عنوان مدرس و دکتر "شاهین سلطانپور "رئیس کمیته اسپوکس استان تهران کلاس های توجیهی و  تئوری شامل معرفی رشته اسپوکس ،آشنایی با ابزار، استانداردهای فنی موجود،شیوه رقابتها را عهده دار بودند و خانم "بهار آبستان" نایب رئیس انجمن اسپوکس کشور و خانم تقوی مسئول آموزش اسپوکس استان تهران نظارت بر کلاس های بانوان را بر عهده داشتند.

ضمنا دو نماینده بانوان از خراسان رضوی و یک نماینده آقایان از استان یزد با هماهنگی هیات استان در دوره حضور داشتند.