آغاز فعالیت رسمی ورزش اسپوکس در استان اصفهان

تاریخ ارسال : 1395/10/09     زمان ارسال: 21:42:00 تعداد بازدید: 440

محمدرضا هاشم پور پاشاکی ریاست انجمن اسپوکس محمد قربانی را بعنوان مسئول کمیته اسپوکس استان اصفهان منصوب کرد.

آغاز فعالیت رسمی ورزش اسپوکس در استان اصفهان

به پیشنهاد هیات انجمنهای ورزشی استان اصفهان و تایید هیات رئیسه انجمن اسپوکس آقای محمد قربانی ‌با حکم محمدرضا هاشم پور پاشاکی ریاست انجمن اسپوکس بعنوان مسئول کمیته اسپوکس  استان اصفهان منصوب و مشغول به کار شد.
لازم به ذکر است محمد قربانی دارای تحصیلات کارشناسی و دبیر آموزش و پرورش، همچنین نامبرده از مربیان و داوران ممتاز و رسمی ورزش کشور نیز میباشد.