• انجمن اسپوکس ایران از استانهای وشهرستانها نماینده فعال میپذیرد
  • استان گلستان "گرگان "میزبان مسابقات اسپــوکس قهرمانی کشور " انتخابـی تیم ملـی " 24~26 مرداد 1396
  • کلیه مربیان رشته های مختلف ورزشی میتوانند در کنار ورزش تخصصی خود، در ورزش اســپوکس نیز فعالیت نمایند

تقویم ورزشـی انجمن اسـپوکس 1397

تاریخ ارسال : 1396/12/06     زمان ارسال: 14:40:35 تعداد بازدید: 1550

spoqcs calender

تقویم ورزشـی انجمن اسـپوکس 1397